Här kan du läsa vad olika fackuttryck står för!


Storlek

Mått på fönster och dörrar anges alltid bredd x höjd. Fönsterstorleken mäts alltid med karmyttermått.
Enklast är det att mäta ”hålet i väggen”.


Modulmått

Alla fönster benämns med modulmått, det är hålet i väggen. Karmens yttermått är något mindre (10-20 mm) för att kunna justera och dreva. Exempelvis är ett vridfönster 10×10 (dm) i verkligheten 980×980 mm.


Vridfönster

Fönster med beslag som gör det möjligt att vrida runt fönsterbågen 180 grader, så att fönstrets utsida hamnar inåt rummet. Praktiskt vid fönsterputsning.


Sidhängt fönster

Det traditionella svenska fönstret med gångjärn på sidan. Alla känner igen det utåtgående sidohängda fönstret.


Överkantshängt fönster

Samma konstruktion som ett sidohängt fönster men med gångjärnen i överstycket.


Fast karm

Ett icke öppningsbart fönster. Ett ekonomiskt alternativ vid till exempel placering intill fönsterdörr eller vid stora partier.


Isolerglas

Isolerglas är ett ”glaspaket” som är sammansatt av 2 eller 3 glas med en distans. Paketet är förseglat och har inte någon form av ventilation. Energiglas har en osynlig kemisk beläggning på insidan av glaset som hindrar värmebortfall.


U-värde

U-värde är ett mått på fönsters värmeisolerande egenskaper. Ju lägre värde desto bättre isolerande förmåga. Läs mer om u-värde.


Ädelgas

Argon och i vissa fall kryptongas används i isolerglaskonstruktioner för att förbättra u-värdet. Dessa ädelgaser utvinns från luft och är helt ofarliga. Ädelgaser isolerar från värmeförluster bättre än luft.


Glasdistanser

Glasdistanser sitter mellan glasen i en isolerglaskassett. För förbättrade u-värden kan kompositklädda glasdistanser användas. På glasdistansen finns information om tillverkningsdatum och isolerrutans sammansättning.


Ljudreduktion dB Rw

Mått på fönstrets ljudisolerande egenskaper. Ju högre värde, desto bättre förmåga. Buller halveras vid var femte enhet. Exempel: vid dB Rw 38 har ljudet halverats jämfört med dB Rw 33.


Fönsterluft

Utseendemässig indelning inom samma karm. Lufterna styrs främst av öppningsbarhet, men begreppet används även vid icke öppningsbara enheter inom samma karm.


Bågpost

Tillverkas av trä eller aluminium och används för att få ett 1-luftsfönster att se ut som ett flerluftsfönster. Bågposter är fasta och glasdelande.


Spröjs

Spröjs används för att anpassa fönstren för att passa till just ditt hus. Vi erbjuder många olika spröjsalternativ för att kunna skapa så många stilar och tidsepoker som möjligt.


Fast spröjs/äkta spröjs

Tillverkas av trä. Monteras i det yttersta glaset med kittfals i 1+1-glas och 2+1-glasfönster. Dessa spröjs är glasdelande.


Löstagbar spröjs

Tillverkas av komposit, aluminium eller trä. Knäpps fast på det yttersta glasets utsida på 2- eller 3-glaskassetter. Kan enkelt tas bort vid fönsterputs.


Mellanglasspröjs

Tillverkas av aluminium. Placeras mellan glasen i glaskassett. Ej glasdel ande. Förblir lika snygga år efter år. Blir inte smutsiga och är aldrig i vägen vid fönster putsning. Finns till 2- och 3-glas isolerfönster.


Kondens på insidan

Kondens på fönstrets insida uppkommer då varm och fuktig rumsluft kyls ned på en kall glasyta och avsätts i form av imma. Orsaken kan till exempel vara kvarvarande byggfukt eller oftare otillräcklig ventilation intill fönstret. Ett tätt gardinarrangemang eller att fönsterbrädan sitter monterad för nära väggen kan hindra luften att cirkulera intill fönstret och därmed ge upphov till kondens.


Kondens på utsidan

Utvändig kondens på ett fönster är alltså inte ett tecken på att något är fel med det, utan är ett fysiskt bevis på att fönstret isolerar väl. Orsaken är att rutan isolerar så effektivt att nästan ingen värme tränger ut till det yttersta glaset. Den höga luftfuktigheten avsätts då som tillfällig kondens på fönstrets utsida. Vanligtvis händer det under höst och vår, då temperaturskillnaden mellan natt och dag är mycket stor.