Diplomat bastudörrar

Bastudörrar är utsatta för värme och fukt.  De ska inte bara tåla höga temperaturer utan måste också vara trygga. Med glasade dörrar i bastun ökar säkerheten, och gör det är lättare att hålla koll på barnen.

Läs mer på Diplomatdörrar.se